سیستم امنیت، مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

توسط مدیر ، 08 دی 1398

تعریف کاربران، سطوح دسترسی، استفاده از رمزگذاری، کد کردن برخی اطلاعات بخشی از امکانات این سامانه به منظور تامین امنیت اطلاعات مجتمع ها می باشد.