ثبت سایر درآمدهای ناشی از دریافت از غیر ساکنین

توسط مدیر ، 08 دی 1398

ثبت و مدیریت اطلاعات درآمدهایی غیر از دریافت از مالکین و مستاجرین به نفع مجتمع، مانند اجاره سالن اجتماعات، تبلیغات از طریق وب سایت و یا سود بانکی حساب ها.