سامانه هوشمند

سیستم اتوماسیون مجتمع تجاری - مسکونی امیرکبیر2

امیرکبیر2 تنها یک سامانه شارژ ساختمان مسکونی و تجاری نیست، یک راهکار مهندسی جهت شارژ، حسابداری و مدیریت آپارتمان و مجتمع و برج های مسکونی و تجاری است.
جامع ترین سامانه مدیریت ساختمان ها

ورود به پرتال
Layer Image