اطلاعات تاسیسات و اموال مجتمع

توسط مدیر ، 08 دی 1398

نگهداری اطلاعاتی از قبیل محل نگهداری، شناسنامه  فنی و تخصصی به همراه زمان خرید تاسیسات و اموال مجتمع  ونیز شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش.